Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

Alle ordrer udføres i henhold til NSAB 2000. NSAB er en forkortelse for "Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser". Dette regelsæt regulerer det indbyrdes forhold mellem kunde og speditør og angiver speditørens og ordregiverens rettigheder og forpligtelser, herunder speditørens ansvar i henhold til øvrige transportretlige konventioner.

Læs mere, CMR. NSAB 2000

Webdesign og udvikling / SYNERGI