G.O.Trans A/S

G.O.Trans A/S

Vi disponerer over topmoderne vognpark, der alle opfylder gældende miljøkrav. Vi disponerer dagligt op mod 50 vogntog og tilbyder bl.a kørsel med egne,

 • Tipsættevogne 30-71 m3
 • Forvogn/hængere med/uden tip
 • Kærrebiler
 • Kran/grabbiler
 • Jernkasser 30-75 m3
 • Containerbiler
 • Sugebiler
 • 2- og 3-akslede trækkere
 • Åbne og lukkede trailere
 • Bobcatkørsel
 • Jorddeponi
 • Levering af råmaterialer
 • Levering af knust beton

Kontakt os for referenceliste eller et godt tilbud.

Webdesign og udvikling / SYNERGI